Създаваме нови модели със съвременни цветове и нестандартно разположение на карета и квадрати. 

Одеалата стават пухкави и меки, търсенето на пазара се увеличава, което налага някои съществени промени в дизайна.

Пана за под и стена, китеници, битови покривки и други текстилни изделия.